Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Ολυμπιακή Ζυθοποίια και ο Όμιλος Carlsberg αντιλαμβάνονται ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύονται να δείχνουν σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και να διασφαλίζουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρουσιάζει πως η Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. («Ολυμπιακή Ζυθοποίια», «εμείς», «εμάς», «μας») χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα, που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για εσάς, εάν αγοράζετε προϊόντα, λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, συμμετέχετε στις εκδηλώσεις ή προωθήσεις μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε λεπτομερώς αυτήν την πολιτική (μαζί με την πολιτική μας για τα cookies www.mythosbeer.gr/cookies και τους όρους χρήσης www.mythosbeer.gr/terms και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα αναφέρονται σε αυτά, αν χρησιμοποιείτε έναν από τους ιστότοπούς μας. Αν είστε ήδη πελάτης μας, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να αναφέρονται στη σύμβασή σας μαζί μας. Περισσότερες πληροφορίες, που επισημαίνουν ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων μαζί με την δυνατότητα επιλογής ή εξόδου από ορισμένες χρήσεις, μπορούν, επίσης, να παρέχονται, όταν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς.

Η εν λόγω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επεξηγεί τις πρακτικές απορρήτου και αναφέρεται στους ακόλουθους τομείς:

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

2. Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

4. Χρήση των ηλεκτρονικών χώρων συνομιλίας (chat rooms), μηνυμάτων ή άλλων διαδραστικών φόρουμ από εσάς

5. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

6. Τα δικαιώματά σας και η επικοινωνία μαζί μας

7. Ενημερώσεις της εν λόγω πολιτικής

 

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

 

Πηγές προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε πολλά από τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε απευθείας από εσάς ή από τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, τους ιστότοπους ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

2. Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων πρέπει να καθορίσουμε και να σας ενημερώσουμε για τη νομική βάση ή το «λόγο» της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Για κάθε χρήση, που αναφέρεται παρακάτω σημειώνεται ο σκοπός, για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και τα αποκαλύπτουμε, και ο λόγος, στον οποίο βασιζόμαστε για τη χρήση αυτή. Επεξήγηση κάθε λόγου/νομικής βάσης μπορεί να βρεθεί στους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού.

Ανάλογα με τον τρόπο, με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Να παρέχουμε και να διαχειριζόμαστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που ζητάτε Να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις, που συνάπτονται μεταξύ ημών, συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης της παράδοσης, της εκκίνησης ή της ακύρωσης παραγγελιών, για να παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που ζητάτε από εμάς και να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Νομικές βάσεις: εκτέλεση συμβάσεων, έννομα συμφέροντα, για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες ή να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Νομικές βάσεις: έννομα συμφέροντα, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες, νομικές αξιώσεις

Νομικές βάσεις: έννομα συμφέροντα για διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

Νομικές βάσεις: συγκατάθεση, έννομα συμφέροντα, για να σας ενημερώνουμε για νέα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

Νομικές βάσεις: έννομα συμφέροντα για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και για να μας επιτρέπετε να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να σας παρέχουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες στις ιστοσελίδες μας

Νομικές βάσεις: έννομες υποχρεώσεις, εκτέλεση συμβολαίων, έννομα συμφέροντα, προκειμένου να εκτελεστούν με επιτυχία οι προωθήσεις και τα γεγονότα

Νομικές βάσεις: έννομα συμφέροντα για να μπορέσουμε να διεξάγουμε τις εκδηλώσεις μας και να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες προτιμήσεις και τις απαιτήσεις σας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεών μας, ρητή συγκατάθεση (εάν απαιτείται)

Νομικές βάσεις: έννομες υποχρεώσεις, έννομα συμφέροντα για να διασφαλίσετε ότι εμπίπτει στο αποδεκτό προφίλ κινδύνου μας και να βοηθήσετε στην πρόληψη της εγκληματικότητας και της απάτης, σημαντικό δημόσιο συμφέρον

Νομικές βάσεις: έννομες υποχρεώσεις, ένδικες αξιώσεις, σημαντικά δημόσια συμφέροντα, έννομα συμφέροντα για την πρόληψη της εγκληματικότητας και της απάτης

Νομικές βάσεις: έννομα συμφέροντα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους ιστότοπούς μας και να σας παρέχουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες στις ιστοσελίδες μας, έννομες υποχρεώσεις

Νομικές βάσεις: έννομα συμφέροντα (για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την επιχείρησή μας), έννομες υποχρεώσεις

Νομικές βάσεις: έννομες υποχρεώσεις, ένδικα δικαιώματα, έννομα συμφέροντα (συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές)

Σε περίπτωση ερωτήσεων αναφορικά με τις νομικές βάσεις, στις οποίες βασιζόμαστε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

 

Δημοσίευση των πληροφοριών σας

Εκτός από τα τρίτα μέρη, που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε, επίσης, να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας, δηλαδή, στις θυγατρικές μας, στην ελέγχουσα μητρική εταιρεία και στις θυγατρικές της, οι οποίες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε σχέση με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Επίσης, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παροχείς υπηρεσιών (όπως παροχείς μάρκετινγκ, πληροφορικής ή διοικητικές υπηρεσίες), που θα μπορούν να το επεξεργαστούν για λογαριασμό μας για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Δεν αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με αναγνωρίσιμα άτομα στους διαφημιστές μας, αλλά μπορούμε να τους παρέχουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας (για παράδειγμα, μπορούμε να τους ενημερώσουμε ότι 500 άνδρες ηλικίας κάτω των 30 ετών έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή τους οποιαδήποτε ημέρα). Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συγκεντρωτικές πληροφορίες για να βοηθήσουμε τους διαφημιστές να προσεγγίσουν το είδος του κοινού στο οποίο επιθυμούν να στοχεύσουν (για παράδειγμα, οι γυναίκες σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς για να μας επιτρέψουν να συμμορφωνόμαστε με τις επιθυμίες των διαφημιστών προβάλλοντας τη διαφήμισή τους σε αυτό το κοινό-στόχο.

[Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων]

 

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies»;

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies, για να σας διακρίνουν από άλλους χρήστες. Μας βοηθούν να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία, όταν περιηγείστε στους ιστοτόπους μας και για να βεβαιωθούμε ότι το περιεχόμενο είναι σχετικό με εσάς. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies στο www.mythosbeer.gr/cookies

 

 

4. Χρήση των ηλεκτρονικών χώρων συνομιλίας (chatrooms), μηνυμάτων ή άλλων διαδραστικών φόρουμ από εσάς

Προσφέρουμε ηλεκτρονικούς χώρους συνομιλίας (chatrooms), μηνύματα ή ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων (bulletin boards) ή διαδραστικές περιοχές όπου οι επισκέπτες μπορούν να δημοσιεύουν σχόλια ή πληροφορίες για την απόλαυση των επισκεπτών μας. Εάν συμμετέχετε σε ένα chat room, έναν πίνακα ανακοινώσεων ή πίνακα μηνυμάτων ή σε άλλη διαδραστική περιοχή, όπου ενδέχεται να δημοσιεύονται προσωπικά δεδομένα στους ιστότοπούς μας, εκτός από την ανάγνωση αυτής της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους κανόνες του chat room, στους οποίους θα υπόκειστε, πριν από την είσοδό σας. Όπως γνωρίζετε, ο τιδήποτε δημοσιεύετε στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμο στο κοινό. Δεν προβάλλουμε διαβεβαιώσεις και δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση ως προς τις πληροφορίες, που δημοσιεύετε οικειοθελώς.

5. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Που αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα, που συλλέγουμε από εσάς, μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε έναν προορισμό εκτός Ελλάδας. Μπορεί, επίσης, να υποβληθούν σε επεξεργασία από το προσωπικό, που βρίσκεται εκτός Ελλάδας και εργάζεται για εμάς ή για έναν από τους προμηθευτές μας. Αυτό το προσωπικό μπορεί να ασχολείται μεταξύ άλλων με την εκπλήρωση της παραγγελίας σας, την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής σας ή την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης.

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα, που διατηρούμε για εσάς, δεν θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να σας παρέχουμε τα ζητούμενα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, που ορίζεται στην ενότητα με τον τίτλο «Τι κάνουμε με τις πληροφορίες» παραπάνω.

Για παράδειγμα, μπορούμε να διατηρήσουμε ορισμένες λεπτομέρειες συναλλαγής και αλληλογραφίας έως ότου λήξει η προθεσμία για τις αξιώσεις, που απορρέουν από τη συναλλαγή ή να συμμορφωθούμε με κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση τέτοιων δεδομένων.

Δημοσίευση των πληροφοριών σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Όταν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) εκτός του ΕΟΧ, ίσως χρειαστεί να λάβουμε ειδικά πρόσθετα μέτρα για τη διασφάλιση των σχετικών προσωπικών δεδομένων. Ορισμένες χώρες εκτός του ΕΟΧ είναι εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς παρέχουν ουσιαστικά ισοδύναμες νομικές προστασίες για την προστασία των δεδομένων με αυτές του ΕΟΧ και, κατά συνέπεια, δεν απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις για την εξαγωγή προσωπικών δεδομένων σε αυτές τις δικαιοδοσίες. Σε χώρες, που δεν έχουν λάβει αυτές τις εγκρίσεις, θα χρησιμοποιήσουμε τις κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων από μεταβίβαση, όπως συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, που επιτρέπονται από τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω, αν θέλετε να δείτε ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων διασφαλίσεων, που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων.

Τι κάνουμε για την προστασία προσωπικών δεδομένων;

Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όλες οι πληροφορίες, που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Οποιεσδήποτε συναλλαγές πληρωμών θα κρυπτογραφηθούν με την τεχνολογία SSL.

Σε περίπτωση, που σας δώσαμε (ή όπου επιλέξατε) έναν κωδικό πρόσβασης, που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα των ιστοτόπων μας, φέρετε την ευθύνη για την ασφάλεια αυτού του κωδικού πρόσβασης. Σας ζητούμε να μην γνωστοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης σε κανέναν.

Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο, που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που μεταδίδονται στις ιστοσελίδες μας - οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τι συμβαίνει με τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες;

Οι ιστοσελίδες μας και οι σελίδες από οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media fan pages) ενδέχεται κατά καιρούς να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους διαδικτυακούς τόπους των συνεργατών μας, των θυγατρικών μας και άλλων τρίτων μερών. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές, πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

 

6. Τα δικαιώματά σας και η επικοινωνία μαζί μας

Μάρκετινγκ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ. Συνήθως θα σας ενημερώσουμε ή θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας (προτού συλλέξουμε τα δεδομένα σας), εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τέτοιους σκοπούς ή αν σκοπεύουμε να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για τέτοιους σκοπούς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποτρέψετε τέτοιες επεξεργασίες ελέγχοντας ορισμένα πλαίσια στα έντυπα, που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή των δεδομένων σας ή κάνοντας κλικ στο «κατάργηση εγγραφής» στο κάτω μέρος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σας στέλνουμε για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε, επίσης, να ασκήσετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@olympicbrewery.gr.

Ενημέρωση πληροφοριών

Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή. Για να μας βοηθήσετε σ' αυτό, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Τα δικαιώματά σας

Εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών σας μαζί μας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε:

• την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,

• την παροχή ενός αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε για εσάς,

• τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα προσωπικά δεδομένα και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς,

• τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, που δεν έχουμε πλέον λόγο να επεξεργαστούμε, και

• τον περιορισμό του τρόπου, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ εξετάζουμε μια ερώτηση, που έχετε θέσει.

Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα:

• όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση, να αποσύρετε τη συναίνεση.

• να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε και που εξακολουθούμε να διατηρούμε για εσάς, σε ένα τρίτο μέρος ηλεκτρονικά,

• να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε για λόγους «εννόμων συμφερόντων» ή «δημόσιων συμφερόντων», εκτός αν οι λόγοι μας για την υποκείμενη επεξεργασία υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, και

• να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατάρτισης προφίλ για τέτοιους σκοπούς) ανά πάσα στιγμή.

Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος (π.χ. πρόληψη ή διαπίστωση εγκληματικών πράξεων) και των συμφερόντων μας (π.χ. διατήρηση νομικού προνομίου) και ενδέχεται να μην είναι όλα διαθέσιμα στη χώρα, στην οποία βρίσκεστε.

Εάν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε, μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή από την απάντησή μας σε οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επικοινωνία

Οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@olympicbrewery.gr. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:

Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., Ελαιών 59, Νέα Κηφισιά 14564, Αττική,

Τηλ. +30 210 6675200 Φαξ +30 210 210 6675297

 

7. Ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οποιεσδήποτε αλλαγές, στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αναφορικά με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα αναρτηθούν σε αυτήν τη σελίδα και, όπου χρειάζεται, θα σας κοινοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλείστε να ελέγχετε συχνά για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάιο του 2018.

 

Νομικές βάσεις για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων

[Νομικές βάσεις [προσιτές μέσω συνδέσμου]]

Αυτοί είναι οι κύριοι νομικοί λόγοι, που δικαιολογούν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων:

Συγκατάθεση: Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των πληροφοριών σας και έχετε υποβάλει ένα έντυπο συγκατάθεσης σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια χρήση, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας με τα μέσα, που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εκτέλεση σύμβασης: Όπου οι πληροφορίες σας είναι απαραίτητες για να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε τη σύμβαση με εσάς.

Έννομη υποχρέωση: Όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας.

Έννομα συμφέροντα: Όπου χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, για να επιτύχουμε ένα νόμιμο συμφέρον και οι λόγοι για τη χρήση τους αντισταθμίζουν κάθε προσβολή των δικαιωμάτων σας για την προστασία των δεδομένων.

 

Αυτές είναι οι βασικές νομικές βάσεις, που συνήθως χρησιμοποιούμε, για να δικαιολογήσουμε τη χρήση ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων και δεδομένων ποινικών καταδίκων:

Νομικές αξιώσεις: Όπου οι πληροφορίες σας είναι απαραίτητες, για να διαπιστώσουμε, να υπερασπιστούμε, να ασκήσουμε δίωξη ή να ασκήσουμε αξίωση εναντίον σας, μας ή τρίτου μέρους.

Για το δημόσιο συμφέρον: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, βάσει του κοινοτικού ή του Ελληνικού δικαίου.

Συμφωνημένη ρητή συγκατάθεση: Δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Είστε ελεύθεροι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται στην ενότητα «Επικοινωνία» της παραπάνω ειδοποίησης. Εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας που απαιτούν τη χρήση τέτοιων δεδομένων.